Maaien

Er wordt gemaaid met 3 combinaties Lely-maaiers.
Twee combinaties met een Lely vlindermaaier met een werkbreedte van ca. 9 m. en daarnaast een combinatie met front- en achtermaaier met een werkbreedte van ca. 6 m.
De maaiers zijn voorzien van een kneuzer met breedafleg. De intensiteit van het kneuzen is in te stellen naar de wensen van de klant. Bij intensief kneuzen kan een keer schudden bespaard worden of kan helemaal achterwege blijven, afhankelijk van de weersomstandigheden en het gewenste drogestofgehalte.
Hierdoor kun je de veldperiode zo kort mogelijk houden.